Erkenningen


EMKA elektro onderbouwt kwaliteit met objectieve garanties. Zo beschikken wij over de volgende erkenningen:

 

  • Waarborg installateur

Wij zijn door de Kema gecertificeerd als waarborg installateur. Dit houdt in dat wij installaties mogen keuren,
onder spanning zetten, vrijgeven en het zegelrecht toepassen.

 

  • Erkend elektrotechnisch installateur

Wij zijn aangesloten bij de Uneto branche organisatie als erkend elektrotechnische installateur.

 

  • VCA gecertificeerd

Wij zijn VCA gecertificeerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is
veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en
structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid,
Gezondheid, Milieu). In dit rijtje ontbreekt de W van VGWM, dat staat voor Welzijn, hetgeen natuurlijk ook
een belangrijk aspect is voor de werknemers. De werknemers hebben in dit geval een opleiding gevolgd
waardoor zij werkzaamheden en situaties die risico's met zich meebrengen kunnen onderscheiden en weten
dan ook hoe zij moeten handelen en/of zich moeten beschermen.

 

  • KOMO-instal (BRL6000)

Ook zijn wij KOMO-instal onder BRL6000 gecertificeerd. BRL6000 bevat eisen met betrekking tot het installeren
van gas-, water- en elektrische installaties, verlichting, warm water en gasverbrandingstoestellen.

 

Go to top